Keresés a weboldalon

Naptár

« November 2023 »
H K Sz Cs P Szo V
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Zöld hírek

A program támogatói

Pásztó-puszta LIFE program bemutatása

 A projekt címe: Pásztó-puszta pannon szikes gyep helyreállítása és megőrzése fenntartható gazdálkodási módszerekkel

VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

 A program célterülete a Túrkeve határában található Pásztó-puszta, mely Natura 2000 és helyi védett terület is egyben. Az Európai Uniós védettségre az élőhelyvédelmi irányelv alapján jelölték. Területhasználati besorolását tekintve gyep művelési ágba tartozik. Területét nagyrészt kaszálják, de néhány gazda legeltet rajta juhval, lóval és marhával, azonban az állatállomány nagymértékű csökkenését tapasztaltuk a rendszerváltástól kezdődően napjainkig, ami jelentősen megváltoztatta a legelő ökológiai viszonyait, és egy határozott minőségi romlás figyelhető meg a terület biomassza-termelését illetően. A szikesedés erősödéséhez hozzájárultak a folyószabályozások és a területet keresztbe-kasul átszelő csatornák negatív hatásai is, melyek által a terület vízháztartása leromlott. Meggyőződésünk, hogy bölcs területhasználattal, ami igazodik a táj éghajlati, domborzati, vízrajzi és ökológiai adottságaihoz, megőrizhető a gyep jó állapota és közösségeinek együttese.

 A program fő céljai közé tartozik a Pásztói-legelő megőrzése és természetvédelmi szempontú kezelésének elősegítése. Ennek fontos feltétele a legelő tulajdonjogi viszonyainak tisztázása, ugyanis jelen pillanatban rengeteg tulajdonosa van néhány osztatlan közös helyrajzi számon. A rendezetlen viszonyok és nagyszámú tulajdonos nehezíti az egységes és jól nyomon követhető kezelési gyakorlat kialakítását. Konkrét célkitűzésünk a program során, hogy megőrizzük a terület természetes állapotát és ökológiai regenerációs képességét. Ennek megteremtése elősegíti a bennszülött fajok letelepedését, ami pozitív visszacsatoló mechanizmus révén segíti a gyep természetes állapotának fennmaradását. A terület pannon szikes gyep, ennél fogva fajok szempontjából prioritások közé tartozik a kisfészkű aszat és a nagy tűzlepke.

A program másik fő célkitűzése a hagyományos, fenntartható, külterjes legeltetési kultúra visszaállítása, ami jelentősen hozzájárulna az élőhely jellegének fennmaradásához. A pályázatban a terület 69%-án vállaltuk, hogy ezt a célt elérjük, ami az élőhely minőségében, a fajok mennyiségi és minőségi változásában és az új fajok megjelenésében fog megnyilvánulni.

Ezek mellett a terület a fent említett okok miatt kialakult kedvezőtlen vízgazdálkodási rendszerén is jelentős változtatásokat tervezünk, konkrétan a területet keresztülszelő csatorna részlegesen zárt rendszerré alakításával, mely remélhetőleg hozzájárul a gyep természetes vízháztartásához.

Ezek a tevékenységek azonban mindaddig öncélúak maradnak, amíg szélesebb közönség számára is érzékelhető nem lesz. A legeltetés felelevenítését nem 3 évre tervezzük, ezért fontos az, hogy a szomszédos gazdákban is tudatosítsuk az általunk kezdeményezett tevékenységek fontosságát és hosszú távú pozitív hatását, tanácsainkkal, tájékoztató előadásainkkal és kiadványainkkal szeretnénk meghonosítani ezt a régi-új mezőgazdasági hasznosítási formát. Emellett szélesebb társadalmi rétegeket is szeretnénk elérni és gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt bemutatni az általunk végzett tevékenységeket, közelebb hozni mindennap életükhöz.