Nyomtatás
2013. július 15., hétfő 17:39

Röpképes kerecsensólyom fiókák

Röpképes kerecsensólyom fiókák

 2013. július 11-i területbejárás alkalmával a magasfeszültségű oszloptól néhány méterre lévő földúton 3 pihenő fiatal kerecsensólymot figyeltünk meg. A fiatal röpképes egyedek szülei a nagyfeszültségű oszlopról riasztó hangjukkal hívták fel fiókáiknak figyelmét az érkező „veszélyre”. A felröppenő madarak megfigyelésekor nagy örömmel rögzítettük, hogy a fiatalok egészségesek és jól repülnek.

 A kerecsensólyom a nyílt térségek lakója, a Közép-Európától Mongóliáig húzódó sztyeppzóna jellegzetes ragadozómadár-faja. Tipikus élőhelyei Európában a síkvidéki erdős-sztyeppek, mezőgazdasági területek, hegylábi sík vidékek. Elsősorban a ligetes erdőkkel, fasorokkal, ürgés legelőkkel tarkított élőhelyeket kedveli. A kerecsensólyom, más sólyomfélékhez hasonlóan, nem épít fészket, hanem más madárfajok fészkeit használja költéskor. Természetes élőhelyeinek beszűkülése következtében a kerecsensólymokra jellemző a nagyfeszültségű vezetéksorok oszlopaira épített gallyfészkek, ezekben az áramütés fokozott veszélye miatt a költési siker erőteljesen lecsökkent. Mesterséges odútelepítéssel és az oszlopok megfelelő leszigetelésével az eredményesség sikeresen növelhető.

 Hazánkban a kerecsensólyom fokozottan védett faj, természetvédelmi értéke 1 000 000 forint. A faj nemzetközi szinten is a legmagasabb védettségi kategóriába tartozik.EMAILTOFRIEND
module by Spiral

Megjelent: 6459 alkalommal